Nederlandse Reclame Code

De Nederlandse Reclame Code bestaat uit twee delen, namelijk een (1) Algemeen Deel en (2) Bijzondere Reclamecodes.
In het Algemene Deel worden de regels weergegeven waar alle reclame-uitingen aan dienen te voldoen. Hierin wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. Naast de regels uit het Algemene Deel kunnen Bijzondere Reclamecodes gelden voor reclame voor specifieke producten en diensten.

 

Download de Nederlandse Reclame CodeDeel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *