Changemanagement HRM Leiderschap Management Modellen Strategie

De lerende organisatie volgens Peter Senge (Vijf disciplines)

De “vijf disciplines” verwijzen naar de vijf kernconcepten die worden gepresenteerd in het boek “The Fifth Discipline” van Peter Senge.
Dit boek, gepubliceerd in 1990, richt zich op het idee van lerende organisaties en hoe organisaties hun vermogen kunnen vergroten om zich aan te passen én te gedijen in een dooplopend veranderende omgeving. De vijf disciplines worden gepresenteerd als benaderingen om organisaties effectiever te maken door te focussen op leren, aanpassingsvermogen en het begrijpen van de onderliggende patronen en dynamiek. Onderstaand een beknopte uiteenzetting van de vijf disciplines.
 1. Persoonlijk meesterschap
  Dit verwijst naar de voortdurende inspanning van individuen om hun persoonlijke vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. Het draait om het streven naar continue verbetering, leren en groei, zowel professioneel als persoonlijk.

 2. Mentale modellen
  Mentale modellen betreffen de diepgewortelde overtuigingen, aannames en percepties die onze gedachten en acties sturen.
  Het is kritisch om bewust te zijn van deze mentale modellen en ze te onderzoeken om te zien hoe ze onze waarnemingen en besluitvorming beïnvloeden.

 3. Gedeelde visie
  Een gedeelde visie is een gemeenschappelijk begrepen en gedeeld beeld van een wenselijke toekomst. Het gaat erom dat teamleden een gezamenlijk doel en richting hebben, wat de coördinatie en inspanningen in de organisatie kan versterken.

 4. Teamleren
  Dit gaat over het vermogen van een team om gezamenlijk te leren en zich aan te passen. Het draait niet alleen om individuele leerprocessen, maar ook om het delen en integreren van kennis binnen het team, zodat het geheel meer is dan de som der delen.

 5. Systeemdenken
  Systeemdenken benadrukt het begrijpen van organisaties als complexe systemen waarin individuele elementen met elkaar verbonden zijn en invloed op elkaar uitoefenen. Het draait om het begrijpen van oorzaak-en-gevolgrelaties binnen deze systemen en het identificeren van hefboomwerkingen om positieve veranderingen teweeg te brengen.

Welke kanttekeningen kunnen er worden geplaatst?

Hoewel de vijf disciplines van Senge waardevolle concepten zijn voor het bevorderen van leren en groei binnen organisaties, zijn er ook enkele kanttekeningen en uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het toepassen ervan:

 1. Complexiteit en tijd
  Het implementeren van de vijf disciplines kan een complex proces zijn dat tijd en toewijding vereist. Verandering binnen organisaties is zelden snel en gemakkelijk, en het kan een aanzienlijke inspanning vergen om de disciplines te integreren en de gewenste resultaten te bereiken.
 2. Cultuurverandering
  Het omarmen van de vijf disciplines vereist vaak een verandering in de heersende cultuur van een organisatie. Bestaande gewoonten, routines en attitudes kunnen de adoptie ervan bemoeilijken. Het vereist mogelijk verandering op zowel individueel als collectief niveau.
 3. Leiderschap en betrokkenheid
  Het succesvol implementeren van de vijf disciplines vereist sterk leiderschap en betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie. Als het leiderschapsteam niet volledig toegewijd is aan het idee van lerende organisaties, kan dit de vooruitgang belemmeren.
 4. Weerstand tegen verandering
  Mensen kunnen van nature weerstand bieden aan verandering, vooral als nieuwe manieren van werken worden voorgesteld. Het is belangrijk om openlijk met deze weerstand om te gaan en de voordelen van de vijf disciplines te communiceren om medewerkers te overtuigen.
 5. Meetbaarheid van resultaten
  Het kan moeilijk zijn om directe en meetbare resultaten toe te schrijven aan de toepassing van de vijf disciplines. Veranderingen in de organisatiecultuur en verbeteringen in prestaties kunnen vaak subtiel zijn en moeilijk te kwantificeren.
 6. Balans en prioriteiten
  Het vinden van de juiste balans tussen het dagelijkse operationele werk en de tijd en energie die nodig is voor leren en verbetering, kan een uitdaging zijn. Sommige organisaties kunnen moeite hebben om de vijf disciplines een integraal onderdeel te maken van hun dagelijkse routines.
 7. Maatwerk per organisatie
  Elke organisatie is uniek, en wat voor de ene organisatie werkt, hoeft niet noodzakelijk voor de andere te werken. Het is belangrijk om de vijf disciplines aan te passen aan de specifieke behoeften en context van je organisatie.
 8. Verandering in leiderschap én medewerkers
  Het kan voorkomen dat het management of de medewerkers die initieel betrokken waren bij het implementatieproces, veranderen. Dit kan invloed hebben op de voortgang en consistentie van de toepassing van de vijf disciplines.

LITERATUUR
Senge, P. M. (2014). The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building a learning organization. Crown Business.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten