Changemanagement HRM Leiderschap Modellen Strategie

DMGT van Gagné

DMGT staat voor Differentiated Model of Giftedness and Talent en is ontwikkeld door Robert M. Gagné.
Het model maakt onderscheid tussen vermogens (input) en excellent gedrag (output) alsmede factoren die het talentontwikkelproces kunnen beïnvloeden, namelijk intrapersoonlijke eigenschappen en omgevingsfactoren. Deze componenten worden onderstaand beknopt toegelicht.  

Vermogens

Dit betreffen vermogens, ook wel gave of begaafdheid door Gagné genoemd, op het mentale (cognitieve), fysieke en sociale terrein die een persoon de potentie verschaft ergens goed in te zijn of boven zichzelf uit te stijgen. Het betreffen kwaliteiten of sterke punten die iemand van nature al in zich heeft. Hierbij kan worden gedacht aan analytisch vermogen, creativiteit en dergelijke.

Excellent gedrag

Volgens Gagné is louter de aanwezigheid van een vaardigheid of een vermogen nog geen talent. Er is uitsluitend sprake van talent wanneer een persoon zijn kwaliteiten ook daadwerkelijk weet om te zetten tot een prestatie. Deze prestaties kunnen liggen op tal van terreinen zoals kunst, onderwijs, wetenschap en/of sport.

Intra-persoonlijke eigenschappen

Dit verwijst naar eigenschappen als motivatie, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, mate van zelfmanagement (concentratie, werkhouding, werk- en leerstrategieën), stressbehendigheid en persoonlijkheidskenmerken (zelfbewustzijn, temperament en dergelijke). Motivatie is derhalve geen talent op zichzelf, maar een aspect dat talentontwikkeling kan versnellen.

Omgevingsfactoren 

Ook de omgeving is volgens Ggné een katalysator. Enerzijds bepaalt de context welke talenten relevant zijn en anderzijds kunnen de mensen en omstandigheden in die omgeving talentontwikkeling bevorderen of belemmeren. Hierbij valt te denken aan ouders, docenten, collega’s en leidinggevenden.

Systematisch ontwikkelingsproces

Het model stelt dat talenten niet vanzelf tot bloei komen, maar dat talentontwikkeling vraagt om voortdurende training en oefening door het toepassen van talenten in de praktijk.

LITERATUUR
Bos, P. & Thunnissen, M. (2019). Talent mobiliseren. Het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent in organisaties. Vakmedianet: Alphen aan den Rijn

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten