Six Component Model

In ‘Strategic human resource management: A balanced approach’ (2010) zet Paul Boselie het Six Component Model, ook wel bekend als het 6 krachten model, uiteen welke organisaties ondersteunt om inzicht te krijgen in de factoren die invloed kunnen op de omgeving van de organisatie. De factoren moeten in dit verband als voorwaardelijk voor de HR-strategie worden beschouwd: HR kan immers uitsluitend een bijdrage leveren aan de organisatie wanneer de HR-strategie samenhangt met de organisatiestrateg...
Lees verder

Diversiteitswiel

Diversiteit verwijst naar het hele scala aan fysieke en culturele verschillen die het spectrum van verschillen tussen mensen vormen.Als kerndimensies kunnen worden aangemerkt: leeftijd, etnische afkomst, sekse, geestelijke/fysieke vermogens, nationaliteit en seksuele voorkeur. De secundaire dimensies betreffen: moedertaal, religie, opleiding, manier van werken, inkomen, werkervaring, geografische afkomst, burgerlijke staat en communicatiestijl. De genoemde dimensies zijn onderstaand weergegeven...
Lees verder