Six Component Model

In ‘Strategic human resource management: A balanced approach’ (2010) zet Paul Boselie het Six Component Model, ook wel bekend als het 6 krachten model, uiteen welke organisaties ondersteunt om inzicht te krijgen in de factoren die invloed kunnen op de omgeving van de organisatie. De factoren moeten in dit verband […] Om toegang tot dit artikel te krijgen, dient u het 'Lidmaatschap 1 jaar' aan te schaffen. Voor slechts €5,- excl. BTW krijgt u een jaar lang toegang tot alle artik...
Lees verder

Diversiteitswiel

Diversiteit verwijst naar het hele scala aan fysieke en culturele verschillen die het spectrum van verschillen tussen mensen vormen.Als kerndimensies kunnen worden aangemerkt: leeftijd, etnische afkomst, sekse, geestelijke/fysieke vermogens, nationaliteit en seksuele voorkeur. De secundaire dimensies betreffen: moedertaal, religie, opleiding, manier van werken, inkomen, werkervaring, geografische afkomst, burgerlijke staat en communicatiestijl. De genoemde dimensies zijn onderstaand weergegeven...
Lees verder