HRM Modellen Strategie

Nine-grid Model

In het Nine-grid Model, ook wel 9 Box Model/Matrix genoemd, wordt het ontwikkelingspotentieel (laag, middel, hoog) van medewerkers afgezet tegen prestatie (laag, middel, hoog). Het idee erachter is dat medewerkers die én goed presteren én een hoog ontwikkelpotentieel hebben, zeer aantrekkelijk en belangrijk zijn voor de organisatie. Dit model betreft een benadering van talentidentificatie die past bij een exclusieve talentoriëntatie.

Het Nine-grid Model wordt gevormd door een rooster met twee assen. Op de X-as bevindt zich de ‘prestatie’ van de medewerker met de keuze uit ‘laag’, ‘gemiddeld / normaal’ en ‘hoog’. Op de Y-as wordt het ‘potentieel’ uitgezet. Voorgenoemde komt feitelijk neer op de mogelijkheid om talenten van individuele medewerkers verder te ontwikkelen. Deze factor heeft echter ook gradaties. Gezamenlijk vormen deze combinaties negen verschillende vlakken met elk eigen kenmerken.
Met het Nine-grid Model wordt in één oogopslag de waarde van elk personeelslid inzichtelijk gemaakt.  Onderstaand een visuele weergave van het model als voorbeeld.

Het Nine-grid Model helpt om organisatiebreed talent in kaart te brengen én het stimuleert de organisatie na te denken over toekomstige personeelsbehoefte. De kans bestaat echter dat voorgenoemde geschied op grond van subjectieve criteria en ‘gekleurde’ waarnemingen van leidinggevenden.

LITERATUUR
Bos, P. & Thunnissen, M. (2019). Talent mobiliseren. Het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent in organisaties. Vakmedianet: Alphen aan den Rijn

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten