E Wiki

Earned Value Management

Earned Value Management (EVM) betreft een projectmanagementtechniek die wordt gebruikt om de voortgang van een project te meten in termen van kosten, planning en prestaties. Het biedt een integrale kijk op deze drie elementen, waardoor projectmanagers beter kunnen begrijpen hoe goed het project presteert ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.

Onderstaand enkele kritische concepten binnen Earned Value Management:

  1. Planned Value (PV): Dit vertegenwoordigt de geplande waarde van het werk dat op een bepaald moment in het project zou moeten zijn voltooid, volgens het projectplan.

  2. Earned Value (EV): Dit geeft de waarde weer van het daadwerkelijk voltooide werk op een bepaald moment. Het wordt gemeten in termen van het budget dat is toegewezen aan de voltooide taken.

  3. Actual Cost (AC): Dit vertegenwoordigt de werkelijke kosten die zijn gemaakt voor het uitgevoerde werk tot op dat moment.

Met bovengenoemde waarden kunnen verschillende prestatie-indicatoren worden berekend:

  • Cost Performance Index (CPI): Geeft aan of het project binnen het budget blijft. Het wordt berekend als EV/AC. Als CPI groter is dan 1, is het project onder het budget.

  • Schedule Performance Index (SPI): Geeft aan of het project op schema ligt. Het wordt berekend als EV/PV. Als SPI groter is dan 1, loopt het project voor op schema.

  • Variance at Completion (VAC): Geeft aan of het project naar verwachting binnen het budget zal worden voltooid. Het wordt berekend als (BAC – EAC), waarbij BAC de begrote totale kosten en EAC de geschatte totale kosten zijn op basis van de prestaties tot nu toe.

EVM biedt projectmanagers derhalve een gestructureerde manier om de prestaties van het project te evalueren en helpt bij het identificeren van problemen in een vroeg stadium, waardoor proactieve maatregelen kunnen worden genomen om het project op koers te houden.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten