B Wiki

Burn Down Chart

Een Burn Down Chart betreft een visuele weergave van de voortgang van een project, met name in de context van agile projectmanagementmethoden zoals Scrum. Het geeft een overzicht van het resterende werk in een bepaalde tijdsperiode ten opzichte van de oorspronkelijke schattingen. De term “Burn Down” verwijst naar het idee dat naarmate het project vordert, het resterende werk “verbrandt” totdat het nul is.

Burn Down Chart

Onderstaand een beknopte toelichting van de belangrijkste elementen van een Burn Down Chart:

  1. Verticale as (Y-as): Dit geeft het resterende werk aan, meestal gemeten in uren, punten of andere eenheden.
  2. Horizontale as (X-as): Dit vertegenwoordigt de tijd, meestal verdeeld in iteraties of sprints.
  3. Burn Down Line: Deze lijn geeft de ideale voortgang weer, waarbij het resterende werk geleidelijk afneemt naar nul tegen het einde van de tijdlijn.
  4. Werkelijk verloop: Dit zijn de werkelijke vorderingen van het project, weergegeven als een lijn die het resterende werk over tijd traceert.

Door het vergelijken van de Burn Down Line met de werkelijke voortgang, kunnen teams snel beoordelen of ze op schema liggen, achterlopen of voorlopen op hun werk. Dit stelt het team in staat om proactief te reageren op veranderingen en problemen in het project, wat een belangrijk aspect is van agile projectmanagement.

In een ideale situatie volgt de werkelijke voortgang de Burn Down Line, maar in de praktijk kunnen er variaties zijn. Het is de taak van het team om te begrijpen waarom deze variaties optreden en actie te ondernemen om eventuele obstakels te overwinnen. De Burn Down Chart dient als een krachtig instrument voor transparantie en continue verbetering binnen agile teams.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten