Changemanagement Communicatie Communicatie Kennisbank Management Modellen

Optie criteria matrix

Een optie criteria matrix is een methode om besluitvorming met betrekking tot de keuze uit een aantal opties zoveel mogelijk te objectiveren. De opties worden voorzien van een wegingsfactor voor de te onderscheiden elementen. De wegingsfactor heeft een min of meer algemene geldigheid. Vervolgens
worden de opties in de situatie waarin de organisatie verkeert beoordeeld door een waardering toe te kennen. De combinatie van wegingsfactor en beoordeling leidt tot een score. De totaalscore geeft een indicatie omtrent de meest wenselijke optie.
In het onderstaande voorbeeld worden een drietal opties, een organisatie indeling op basis van functie (F-indeling), product (P-indeling) of markt (M-indeling), met elkaar vergeleken en beoordeeld. Op basis van de situatie in het desbetreffende bedrijf geeft de totaalscore aan dat het wenselijk is om de bestaande functionele indeling te wijzigen in een product- of marktgerichte indeling. Door gebruik te maken van een P of M indeling zal het bedrijf in dit geval haar effectiviteit kunnen vergroten en tevens haar interne zwakten kunnen verbeteren.

optie-criteria-matrix

Te gebruiken voor
Een optie criteria matrix is een goed instrument bij het keuzevraagstuk van de juiste veranderstrategie. Het objectiveert niet alleen de keuze maar is daarnaast ook geschikt in de communicatie tussen betrokkenen (denk aan het veranderplan).

Kanttekening
De keuze tussen opties wordt weliswaar geobjectiveerd, maar dat betekent niet dat er aan de beoordeling en de eindwaardering een absoluut oordeel mag worden toegekend. Voorzichtig dus!

De twee zwakke punten in de matrix zijn:
• De onderlinge weging van de beoordelingscriteria
• De beoordeling (wie en op basis waarvan)

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten