C Kennisbank Wiki

De belangrijkste controlemechanismes volgens Merchant

Kenneth A. Merchant behandelt in “Management Control Systems” verschillende soorten controlemechanismen die organisaties kunnen gebruiken om hun activiteiten te beheren en hun doelen te bereiken. Onderstaand de belangrijkste controles weergegeven, elk met concrete voorbeelden.

 1. Beloningscontroles:
  • Beschrijving: Beloningscontroles omvatten het gebruik van beloningsstructuren om gewenst gedrag en prestaties te stimuleren.
  • Voorbeeld: Een salesorganisatie beloont verkoopmedewerkers met bonussen op basis van de omzet of klanttevredenheid.
 2. Prestatiebeheersingscontroles:
  • Beschrijving: Deze controles richten zich op het stellen van prestatiedoelen en het monitoren van de voortgang richting deze doelen.
  • Voorbeeld: Een softwareontwikkelingsbedrijf kan projectdoelstellingen stellen en regelmatig projectvoortgangsrapporten genereren.
 3. Budgettaire controles:
  • Beschrijving: Budgettaire controles omvatten het gebruik van budgetten om financiële en operationele activiteiten te beheren.
  • Voorbeeld: Een organisatie heeft een jaarlijks operationeel budget dat aangeeft hoeveel geld aan verschillende afdelingen kan worden toegewezen.
 4. Strategische controles:
  • Beschrijving: Deze controles richten zich op het meten van de prestaties ten opzichte van strategische doelstellingen en passen de strategie aan indien nodig.
  • Voorbeeld: Een detailhandelsbedrijf kan strategische indicatoren gebruiken om te beoordelen of het marktaandeel op koers ligt volgens het strategische plan.
 5. Operationele controles:
  • Beschrijving: Operationele controles richten zich op het beheren van dagelijkse bedrijfsprocessen om efficiëntie en effectiviteit te waarborgen.
  • Voorbeeld: Een hotelketen kan operationele procedures hebben om de schoonmaak en onderhoud van kamers te beheren.
 6. Cultuurcontroles:
  • Beschrijving: Deze controles proberen organisatiecultuur en gedrag te beïnvloeden door middel van waarden, normen en beleid.
  • Voorbeeld: Een bedrijf kan een ethische gedragscode instellen en training aanbieden om ethisch gedrag te bevorderen.
 7. Formele versus informele controles:
  • Beschrijving: Formele controles omvatten regels en procedures, terwijl informele controles worden uitgeoefend door middel van leiderschap en cultuur.
  • Voorbeeld: Formele controle kan een beleid zijn dat bepaalt hoe vakantiedagen worden toegekend, terwijl informele controle kan worden uitgeoefend door een inspirerende CEO die betrokkenheid bevordert.
 8. Interne controles:
  • Beschrijving: Interne controles zijn gericht op het beheersen van risico’s binnen de organisatie, zoals fraudepreventie en naleving van regelgeving.
  • Voorbeeld: Een bank heeft interne controles om ervoor te zorgen dat alle transacties voldoen aan de wettelijke vereisten en interne beleidslijnen.
 9. Externe controles:
  • Beschrijving: Externe controles zijn gericht op het toezicht van externe partijen zoals toezichthouders en externe accountants.
  • Voorbeeld: Een beursgenoteerd bedrijf wordt jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke accountants om de financiële rapportage te valideren.

Deze controles helpen organisaties om verschillende aspecten van hun activiteiten te beheren en te sturen, waarbij ze formele en informele methoden combineren om prestaties, efficiëntie en naleving van doelen te waarborgen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten