S Wiki

Sarbanes-Oxley Act (SOx)

Nederlandse ondernemingen met een notering aan de Amerikaanse beurs en dochters van Amerikaanse ondernemingen in Nederland moeten voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act (SOx). Deze wet legt strenge regels op om de nauwkeurigheid en transparantie van financiële rapportage te waarborgen. Enkele belangrijke aspecten binnen SOx:

  1. Interne controleprocedures: Bedrijven moeten effectieve interne controleprocedures implementeren en onderhouden om de betrouwbaarheid van hun financiële verslaggeving te waarborgen. Dit omvat het evalueren en documenteren van financiële processen.

  2. Auditcomités: SOx vereist de oprichting van een auditcomité met onafhankelijke bestuurders. Dit comité is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de financiële verslaggeving en het beoordelen van de externe accountants.

  3. Whistleblower-bescherming: Bedrijven moeten mechanismen voor klokkenluiders instellen om werknemers aan te moedigen melding te maken van mogelijke onregelmatigheden zonder angst voor vergelding.

  4. CEO en CFO Certificaties: De CEO en CFO moeten periodiek certificaten afleggen waarin ze bevestigen dat ze de financiële verslaggeving begrijpen, dat deze juist is en voldoet aan de SOx-vereisten.

  5. Onafhankelijke accountants: SOx legt strikte regels op met betrekking tot de onafhankelijkheid van externe accountants. Er moeten procedures zijn om conflicten of belangenverstrengeling te voorkomen.

  6. Verbod op leningen aan bestuurders: Er zijn beperkingen op leningen aan bestuurders en leidinggevenden om belangenconflicten te voorkomen.

  7. Documentatie en bewaring: Bedrijven moeten relevante documentatie bijhouden, inclusief interne communicatie en documenten met betrekking tot financiële beslissingen, en deze gedurende een specifieke periode bewaren.

  8. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders: Een cruciaal element van SOx is de mogelijkheid om bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen als blijkt dat ze de wet hebben overtreden. Dit houdt in dat individuele bestuurders persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schendingen van de SOx-regelgeving.

Naleving van de Sarbanes-Oxley Act is van vitaal belang voor bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs en dochters van Amerikaanse ondernemingen in Nederland. Het niet naleven van deze wetgeving kan ernstige juridische consequenties hebben, waaronder boetes en juridische aansprakelijkheid voor bestuurders. Het is daarom essentieel dat bedrijven proactief werken aan het implementeren en handhaven van de vereisten van SOx.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten