Humanisering van arbeid

Wanneer wordt gesproken over humanisering van arbeid, dan gaat het om om vervreemding in de arbeid tegen te gaan, door de zingeving en ontwikkeling te bevordering, als aspect van zowel psychosociale als maatschappelijke effectiviteit. Dit is, ten dele, een functioneel perspectief, echter gericht op de functie voor het individu en voor de samenleving als geheel. Wat houdt het in? Humanisering van de arbeid vanuit het oogpunt van fysieke behoeftebevrediging betekent oog hebben voor gezondheid en...
Lees verder