H Wiki

Humanisering van arbeid

Wanneer wordt gesproken over humanisering van arbeid, dan gaat het om
om vervreemding in de arbeid tegen te gaan, door de zingeving en ontwikkeling te bevordering, als aspect van zowel psychosociale als maatschappelijke effectiviteit. Dit is, ten dele, een functioneel perspectief, echter gericht op de functie voor het individu en voor de samenleving als geheel.

Wat houdt het in?

  • Humanisering van de arbeid vanuit het oogpunt van fysieke behoeftebevrediging betekent oog hebben voor gezondheid en veiligheid in relatie met de arbeid.

  • Humanisering van het psychische aspect van de arbeid betekent het zodanig vormgeven van de arbeid dat persoonlijke ontplooiing daardoor gestimuleerd wordt.

  • Humanisering betekent ook: bevordering van de persoonlijke geborgenheid in de werksituatie door een aangename werksfeer en goed, begripvol leider­schap.

  • Op het niveau van machts- en beïnvloedingsrelaties betekent humanisering oog hebben voor medezeggenschap en verantwoordelijkheid op formeel en informeel niveau.

  • Humanisering betekent ook dat mensen de kans krijgen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen besluitvorming, dus leren keuzes te maken, leren reflecteren op eigen sterke en zwakke punten en leren conclusies te trekken uit beschikbare informatie, onder meer ten aanzien van hun eigen inzetbaarheid in huidige en toekomstige arbeidssituaties.

  • Het betekent in het verlengde daarvan mensen de kans te geven verantwoordelijk te leren hun nemen voor hun eigen manier van werken: leren combineren van taakgericht en werkgericht bezig te zijn, leren om geconcentreerd en betrokken bezig te zijn, leren oog te hebben voor de belangen en opvattingen van anderen, leren open te staan voor de inbreng van anderen en leren kritisch te kijken naar eigen werk en te leren van fouten en daarmee verantwoordelijk leren nemen voor de eigen leergerichtheid en eventueel die van anderen, dus leren om te willen leren, het ontwikkelen van een lerende houding, het leren zelfstandig en vrijwillig opzoeken.

  • Vanuit arbeidseconomisch oogpunt betekent humanisering zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de vruchten van de arbeid en rechtvaardige belo­ningssystemen.

  • Op het niveau van de maatschappelijke waardering van de werkenden betekent humanisering het bevorderen van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid onder de mens: soorten arbeid mogen niet al bij voorbaat als ongelijkwaardig worden beschouwd.

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie