Gantt Chart

Een Gantt Chart is een visuele weergave van de planning van een project met daarin een geïntegreerd tijdspad dat doorlopen wordt met activiteiten. De Gantt Chart is zeer bruikbaar om een project te beheersen en een geprognosticeerd tijdspad op te volgen. Toepassing Een Gantt Chart is feitelijk opgedeeld in twee delen, namelijk een tabel gedeelte en een grafische weergave van de planning. In de tabel staan de activiteiten verwerkt die dienen te worden uitgevoerd alsook staan hier de deadlines...
Lees verder