Modellen Project en planning

Gantt Chart

Een Gantt Chart is een visuele weergave van de planning van een project met daarin een geïntegreerd tijdspad dat doorlopen wordt met activiteiten. De Gantt Chart is zeer bruikbaar om een project te beheersen en een geprognosticeerd tijdspad op te volgen. Onderstaand een voorbeeld.

Toepassing
Een Gantt Chart is feitelijk opgedeeld in twee delen, namelijk een tabel gedeelte en een grafische weergave van de planning. In de tabel staan de activiteiten verwerkt die dienen te worden uitgevoerd alsook staan hier de deadlines, kosten en geraamde uren in. De urenraming is opgedeeld in geplande uren, gewerkte uren en nog te realiseren uren.
In de grafische weergave van de planning wordt middels een strokenplanning aangegeven over welke periode een activiteit wordt uitgevoerd en afgerond dient te zijn. Om de Gantt Chart goed in te zetten dienen te navolgende stappen te worden genomen:

1.Definiëren van activiteiten
In de oriëntatiefase zal er een plan van aanpak moeten komen waarin gedefinieerd dient te worden wat de activiteiten zijn om het gewenste resultaat op te leveren.

2. Activiteiten volgorde vaststellen
Wanneer de activiteiten zijn gedefinieerd, dan dienen deze in de juiste volgorde te worden gezet. Mensen, middelen en tijd moet aanwezig zijn en om die reden is het noodzakelijk dat er een activiteiten- en tijdsplanning geformuleerd wordt.

3.Afhankelijkheden
Veel activiteiten zijn van elkaar afhankelijk en kennen een sterke correlatie. Om die reden is het noodzakelijk dat de relaties helder zijn en dus in kaart worden gebracht. Wanneer dit inzichtelijk is dan kan het kritieke pad van het project worden geformuleerd. Hierbij gaat het erom dat de een activiteit pas van start gaat wanneer het andere voltooid is.

4. Tijd
Op basis van hetgeen eerder genoemd zal tevens vastgesteld moeten worden wat het aantal uur is dat aan een activiteit besteed moet worden. Voor elke activiteit dient zo nauwkeurig mogelijk de uren worden vastgesteld.

5.Verdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Bij deze stap gaat het om het bepalen wie de activiteiten zal uitvoeren en wie welke bevoegdheden en/of verantwoordelijkheden toebedeeld krijgt. In deze fase kan het aantal uren wat gekoppeld is aan een activiteit nog worden aangepast.

6.Doorlooptijd project
Wanneer de activiteiten geformuleerd zijn met de bij behorende urenraming, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden bevoegdheden, zal gedefinieerd moeten worden wanneer en op welke dagen, hoeveel uur en door welke personen er gewerkt wordt. Samenvoeging van deze gegevens leiden tot het ontstaat van de planning van het project en kan de doorlooptijd bepaald worden. Door voorgenoemde in een grafisch overzicht te plaatsen dus met enerzijds de tabel en anderzijds de visuele weergave van de planning ontstaat de Gantt Chart.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.