Piramide van Maslow

Het uitgangspunt bij de piramide van Maslow is dat de behoeften de motivatie tot handelen in sterke mate bepalen alsook dat tussen die behoeften een hiërarchisch verband bestaat.Er dient voldaan te worden aan behoeften op het laagste niveau alvorens er motivatie kan ontstaan om tegemoet te komen aan behoeftes aan een hoger niveau. Volgens Maslow ontstaat motivatie die ontleend wordt uit werk, wanneer er voldaan is aan andere vormen van motivatie c.q. behoeftes, zoals onderdak, voedsel, veilighe...
Lees verder