Conditioneringsmodel

Een met de pre-conventionele stadia geassocieerde beïnvloedingswijze is conditionering. Gewenst gedrag en gewenste houdingen, argumentaties en motivaties worden beloond, ongewenste ontmoedigd, negatief gewaardeerd en uiteindelijk bestraft. Conditionering kan op allerlei manieren plaatsvinden: door goed- of afkeurende woorden, maar ook door materiële sancties (wel of geen beloningen, of straffen). In arbeidsorganisaties kan men aldus met sancties van allerlei aard werken (al dan niet geformali...
Lees verder

Overdrachtsmodel

Eveneens aan pre-conventionele stadia gekoppelde beinvloedingswijze is het overdrachtsmodel. Was conditionering nog gericht op horizontale ontwikkeling in de zin van versteviging van een bepaalde stijl van moreel redeneren, bij overdracht van morele inhouden aan mensen die op een pre-conventioneel niveau van moreel redeneren functioneren, is het heel nadrukkelijk de bedoeling het individu te beïnvloeden in de richting van het conventionele niveau van moreel redeneren door morele inhouden over te...
Lees verder