Belastingbeginselen

Er dient rekening worden gehouden met allerlei beginselen bij het bepalen van het belastingrecht, namelijk: Doelmatigheid: het moet zo efficiënt mogelijk worden geheven. Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen gelijk behandelen. Draagkrachtbeginsel: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Hierbij moet rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden (uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel). Profijtbeginsel: belastingen heffen van mensen die van overheidsdiensten profiteren en n...
Lees verder