Belastingbeginselen

Er dient rekening worden gehouden met allerlei beginselen bij het bepalen van het belastingrecht, namelijk:

  1. Doelmatigheid: het moet zo efficiënt mogelijk worden geheven.
  2. Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen gelijk behandelen.
  3. Draagkrachtbeginsel: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Hierbij moet rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden (uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel).
  4. Profijtbeginsel: belastingen heffen van mensen die van overheidsdiensten profiteren en naar de mate waarin zij profiteren.
  5. Rechtszekerheidsbeginsel: belastingheffing vindt plaats op grond van wettelijke regels. Belastingwetten moeten in beginsel niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *