Bevoegdheid en Normering Bestuurlijk Handelen

BevoegdheidsverleningDe vraag die centraal staat is, is hoe het bestuursorgaan aan zijn bevoegdheid komt en waar dat terug te vinden is in de wettelijke grondslag. Daarnaast zijn er verschillende manieren om de bevoegdheid te creëren of te verplaatsen, die samenhangen met de wettelijke grondslag. De wettelijke grondslag speelt in het legaliteitsbeginsel een hele grote rol. Er moet namelijk altijd een geschreven grondslag in het recht zijn, om een publieke bevoegdheid in het leven te roepen. Dez...
Lees verder