Voorbeeld bouwplan van een adviesnota

Bij het schrijven van een adviesnota kan gebruik worden gemaakt van de volgende richtlijnen: Inleiding: Aanleiding Doel van de notitie Opbouw van de notitie Beschrijving van de situatie / knelpunten: Wat is het probleem? Evaluatie van de situatie: Waarom is het een probleem? Wat is de omvang / ernst van het probleem? Hoe zal het zich gaan ontwikkelen? Wat is er tot nu toe aan gedaan? Formulering van de gewenste situatie: Wat wil ik bereiken? Welke randvoorwaarden zijn er? Beschrijven va...
Lees verder