Voorbeeld bouwplan van een adviesnota

Bij het schrijven van een adviesnota kan gebruik worden gemaakt van de volgende richtlijnen:

Inleiding:
 • Aanleiding
 • Doel van de notitie
 • Opbouw van de notitie

Beschrijving van de situatie / knelpunten:

 • Wat is het probleem?

Evaluatie van de situatie:

 • Waarom is het een probleem?
 • Wat is de omvang / ernst van het probleem?
 • Hoe zal het zich gaan ontwikkelen?
 • Wat is er tot nu toe aan gedaan?

Formulering van de gewenste situatie:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Welke randvoorwaarden zijn er?

Beschrijven van mogelijke maatregelen.

Beoordelen van deze maatregelen:

 • Effectiviteit
 • Efficiëntie
 • Haalbaarheid
 • Toelaatbaarheid:
  • Kan het volgens regels / juridisch
  • Ethische kant
  • Past het binnen bedrijfscultuur

Conclusie / Advies:

 • Wat is de beste maatregel
 • Waarom is dit de beste maatregel

Vervolgprocedure:

 • Hoe nu verder?
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *