CAVECOD

Een afkorting welke verband houdt met controledoelstellingen (CAVECOD): - Completeness (volledigheid) - Accuracy (juistheid): juist geclassiceerd en verantwoord en juist gepresenteerd en toegelicht? - Valuaton and Allocation (waardering en toerekening) - Existence, Occurence (bestaan): ac va en passiva werkelijk bestaan en gebeurtenissen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. - Cut-o- (tjdigheid): in juiste periode verantwoord? - Obligations and rights (verplichtingen en rechten) - Di...
Lees verder