CAVECOD

Een afkorting welke verband houdt met controledoelstellingen (CAVECOD):

Completeness (volledigheid)
Accuracy (juistheid): juist geclassiceerd en verantwoord en juist gepresenteerd en toegelicht?
Valuaton and Allocation (waardering en toerekening)
Existence, Occurence (bestaan): ac va en passiva werkelijk bestaan en gebeurtenissen
daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
Cut-o- (tjdigheid): in juiste periode verantwoord?
Obligations and rights (verplichtingen en rechten)
Disclosure and presentation (toelichting en presentatie): fnanciële informatie volgens richtlijnen is gepresenteerd
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *