Commissie Frijns

De Commissie Frijns bracht na 2005 jaarlijks een rapport uit waarin verslag werd gedaan over de monitoring van de Code Tabaksblat. Op 4 juni 2008 publiceerde de Commissie Frijns een rapport over de evaluatie en actualisering van de Corporate Governance Code. In laatstgenoemde rapport deed de Commissie Frijns voorstellen voor aanpassing van de code. Op 10 december 2008 werd de nieuwe Corporate Governance Code van de Commissie Frijns vastgesteld en gepubliceerd ter vervanging van de Code Tabaksbl...
Lees verder