C Wiki

Commissie Frijns

De Commissie Frijns bracht na 2005 jaarlijks een rapport uit waarin verslag werd gedaan over de monitoring van de Code Tabaksblat. Op 4 juni 2008 publiceerde de Commissie Frijns een rapport over de evaluatie en actualisering van de Corporate Governance Code. In laatstgenoemde rapport deed de Commissie Frijns voorstellen voor aanpassing van de code.
Op 10 december 2008 werd de nieuwe Corporate Governance Code van de Commissie Frijns vastgesteld en gepubliceerd ter vervanging van de Code Tabaksblat.

De Code Frijns was van toepassing op boekjaren die begonnen op of na 1 januari 2009.  Op de naleving van de Code Frijns werd toezicht gehouden door een nieuwe Monitoring Commissie. Het kabinet is op 25 mei 2009 met een reactie gekomen op de definitieve versie van de Code Frijns. Hierin onderschreef het de aanpassingen die gemaakt zijn ten opzichte van de Code Tabaksblat. Naar eigen zeggen legt de Commissie Frijns in de aangepaste Corporate Governance Code sterker de nadruk op beïnvloeding van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders om gewenst gedrag te stimuleren.

Kijkend naar de principes, lijkt de Code Frijns niet veel grote wijzigingen te bevatten ten opzichte van de Code Tabaksblat. In de best practice-bepalingen zijn echter wel enige wijzigingen te ontwaren. Concreet zijn de voornaamste wijzigingen op de bezoldiging van bestuurders (inclusief de rol van de raad van commissarissen bij de vaststelling daarvan) en invoering van een responstijd bij agenderingsverzoeken.
Ook wordt van het bestuur verwacht dat het nadrukkelijker aandacht besteedt aan risicobeheersing en dat het de raad van commissarissen tijdig en nauw betrekt in het geval van een overnameproces.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten