HRM-model van Guest

In het HRM-model van Guest wordt inzichtelijk gemaakt wat de relatie tussen HRM-beleid en de organisatiestrategie met bijbehorende organisatieresultaten is. Het model onderscheid een zestal blokken met als startpunt de HRM-strategie en als laatste blok de winst en ROI (return on investment) van een organisatie. Bij dit model wordt de HRM-strategie en de HRM-activiteiten afgeleid van de organisatiestrategie. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven. Het model start met het blok de H...
Lees verder