HRM Modellen

HRM-model van Guest

In het HRM-model van Guest wordt inzichtelijk gemaakt wat de relatie tussen HRM-beleid en de organisatiestrategie met bijbehorende organisatieresultaten is. Het model onderscheid een zestal blokken met als startpunt de HRM-strategie en als laatste blok de winst en ROI (return on investment) van een organisatie. Bij dit model wordt de HRM-strategie en de HRM-activiteiten afgeleid van de organisatiestrategie. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven.

model van Guest

Het model start met het blok de HRM-strategie, hierbinnen worden de drie generieke concurrentiestrategieën van Porter gehanteerd. Dit zijn differentiatie-, focus- en kostleiderschap. Op basis van de strategieën van Porter is de HRM-strategie geformuleerd. Uit de HRM-strategie komen HRM-activiteiten voort. Binnen het model worden de volgende HR-activiteiten genoemd: selectie, training, beoordeling, beloning, taakstructuur, participatie, status en zekerheid. De HRM-activiteiten hebben een aantal uitkomsten als doel, namelijk betrokkenheid, kwaliteit en flexibiliteit. Deze HRM-uitkomsten hebben een bepaald gewenst gedrag van medewerkers als uitkomst, namelijk inspanning/motivatie, medewerking, participatie en extra rolgedrag. Op organisatorisch gebied heeft dit de volgende prestatie-uitkomsten als gevolg: een hogere productiviteit, kwaliteit en innovatie en een lager ziekteverzuim, verloop, aantal conflicten en aantal klachten van de afnemers. Dit heeft uiteindelijk financiële-uitkomsten als gevolg in de vorm van winst of return on investment. Dit model maakt inzichtelijk dat het HRM-beleid bijdraagt aan de prestaties van een organisatie.

LITERATUUR
Guest, D.E. (1997). Human Resource Management and Performance: a review and research agenda. International Journal of Human Resource Management

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten