Contingentiebenadering

De contingentiebenadering is er op gefocust dat een organisatie functioneert binnen een bepaalde omgeving met factoren en omstandigheden die van invloed zijn op de organisatie en dat daar op ingespeeld moet worden. Hoe de organisatie georganiseerd en ingericht moet worden is dus sterk afhankelijk van de omgeving waarin een organisatie verkeert.
Lees verder