Contra-legemwerking

In diverse ‘Doorbraakarresten’ heeft de Hoge Raad bepaald dat bij uitzondering het vertrouwensbeginsel voorrang heeft boven de wet. In het betreffende geval blijft de wet dan buiten toepassing. De algemene gelding van de wet blijft echter onaangetast. In het arrest van HR 12 april 1978, NJ 1979/533 beroept een burger zich op een ministeriële beleidsregel, die niet overeenstemt met de toepasselijke bepalingen van de Successiewet. In geding is schending van het vertrouwensbeginsel bij strikte wet...
Lees verder