De HR-waardeketen

De HR-waardeketen heeft als doel het in kaart brengen welke toegevoegde waarde HR (Human Resources) levert binnen een organisatie. Het model onderscheid een viertal fasen, namelijk strategische planning, operationele planning, uitvoering en controle. Hieronder wordt het model visueel weergegeven. Daarna wordt er een toelichting gegeven op de vier fasen van de HR-waardeketen. Strategische planning De HR-afdeling levert informatie aan de leiding van de organisatie wat betreft HRM voor het ...
Lees verder