HRM Modellen

De HR-waardeketen

De HR-waardeketen heeft als doel het in kaart brengen welke toegevoegde waarde HR (Human Resources) levert binnen een organisatie. Het model onderscheid een viertal fasen, namelijk strategische planning, operationele planning, uitvoering en controle. Hieronder wordt het model visueel weergegeven. Daarna wordt er een toelichting gegeven op de vier fasen van de HR-waardeketen.

HR-waardeketen

Strategische planning
De HR-afdeling levert informatie aan de leiding van de organisatie wat betreft HRM voor het formuleren van de organisatiestrategie. Daarnaast brengt de HR-afdeling de consequenties van verschillende strategische opties in kaart wat betreft HRM, zodat deze meegenomen kunnen worden in de besluitvorming rondom de organisatiestrategie. En tot slot vormt de HR-afdeling een HR-strategie met bijbehorend beleid op basis van de gekozen organisatiestrategie.

Operationele planning
In deze fase wordt in kaart gebracht wat er op HR-gebied moet gebeuren om de organisatie strategie te realiseren. In deze fase wordt gekeken hoe de huidige situatie rondom HR is binnen de organisatie, wat gewenst is en hoe deze gap is te overbruggen. Daarnaast worden de processen en instrumenten rondom HR ingericht.

Uitvoering
In deze fase wordt de HR-strategie met het bijbehorende HR-beleid gerealiseerd. Het gaat hier concreet om de invoering van het nieuwe beleid als de uitvoering ervan. Ook gaat hier om de ondersteuning van de HR-afdeling bij de realisatie van de HR-strategie.

Controle
In de laatste fase wordt gecontroleerd of de doelstellingen met bijbehorende normen zijn bewerkstelligd en of de inzet van HR het gewenste effect heeft gehad op de organisatie.

LITERATUUR
Kluijtmans, F. (2008). Bedrijfskundige aspecten van HRM. Noordhoff Uitgevers.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten