De stichting nader toegelicht

Een stichting is een samenwerkingsvorm gericht op het realiseren van een sociaal doel, zoals een stichting gericht op cultuur of een humanitaire organisaties die is gericht op het helpen van andere mensen. Oprichting Ten eerste dient de stichting te worden ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Het tweede vereiste om een stichting op te richten is het opstellen van een notariële akte bij de notaris. Tevens dienen er in de akte statuten te worden opgenomen met daarin...
Lees verder