Juridisch Kennisbank

De stichting nader toegelicht

Een stichting is een samenwerkingsvorm gericht op het realiseren van een sociaal doel, zoals een stichting gericht op cultuur of een humanitaire organisaties die is gericht op het helpen van andere mensen.

Oprichting
Ten eerste dient de stichting te worden ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. Het tweede vereiste om een stichting op te richten is het opstellen van een notariële akte bij de notaris. Tevens dienen er in de akte statuten te worden opgenomen met daarin vermeld het sociale doel, hoe bestuurders worden aangesteld en ontslagen, wat er met het geld van de stichting gebeurd wanneer die wordt ontbonden en de naam en vestigingsplaats van de stichting. Een stichting kan worden opgericht door een of meerdere natuurlijke personen, door een testament en door een rechtspersoon.

Aansprakelijkheid
Voor wat betreft aansprakelijkheid kan gesteld worden dat de bestuurders niet met het privévermogen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het besturen van de stichting. Een stichting heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat alleen de rechtspersoon en haar vermogen aansprakelijk zijn en schuldeisers kunnen dan ook alleen beroep doen op het vermogen van de stichting. Echter is in de wet vastgesteld dat bij wanbestuur, waarbij er een directe relatie is vast te stellen tussen een bestuurder en verkeerde beslissingen dat de bestuurder wel met het privévermogen aansprakelijk gesteld kan worden.

Belasting
Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als het als onderneming wordt aangemerkt. De stichting betaalt dan vennootschapsbelasting over de gemaakte winst. Sommige stichtingen en verenigingen hoeven alleen in bepaalde gevallen vennootschapsbelasting te betalen. Dit wordt ook wel beperkte belastingplicht genoemd. Voorbeelden hiervan zijn organisatoren van sportevenementen, sportclubs, algemeen nut en beogende instellingen, culturele instellingen en kerkgenootschappen. Een stichting betaalt alleen vennootschapsbelasting als met de vereniging middels de economische activiteiten naar winst gestreefd wordt en activiteiten ontplooit waarmee geconcurreerd wordt met andere ondernemingen.

Als stichting is het mogelijk om werknemers in dienst te hebben. Daarnaast maakt elke stichting gebruik van vrijwilligers. Soms krijgen vrijwilligers een vergoeding voor verrichtte werkzaamheden. Wanneer er sprake is van een dienstbetrekking is de stichting genoodzaakt loonheffing in te houden en te betalen. Voor vrijwilligers gelden andere regelingen voor wat betreft loonheffing, voor meer informatie over vrijstellingen en loonheffing wordt verwezen naar de website van de belastingdienst.

Of de stichting Btw moet afdragen is afhankelijk van een aantal criteria die bepalen of de stichting ondernemer is voor de Btw. De belastingdienst heeft vier criteria vastgesteld die bepalen of de stichting Btw-plichtig is.

-Het zelfstandig uitoefenen van een beroep of bedrijf. Wanneer iemand zelfstandig werkt en daar inkomsten uithaalt, wordt hij of zij aangemerkt als ondernemer voor de btw.
-Als er regelmatig inkomsten worden gemaakt. Het maakt hierbij niet uit of de organisatie winst nastreeft of niet.
-Over inkomsten naast het werk in vaste dienst dient Btw te worden afgedragen.
-Wanneer u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert.

Sociale zekerheid
Bestuurders en vrijwilligers zijn niet in loondienst en hebben daarom geen recht op werknemersverzekeringen. Verenigingen kunnen echter wel werknemers in dienst hebben, voor deze groep gelden de werknemersverzekeringen wel.

Bijzondere zaken stichting
Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Deze bestuursleden zijn niet in loondienst van de stichting maar kunnen wel een vergoeding ontvangen. Een stichting kan wel personeel in dienst hebben, waar uiteraard een vergoeding aan betaald wordt. Een stichting houdt op te bestaan als het bestuur hiertoe besluit.

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten

Aanbevolen

Advertentie

Advertentie