De taken en bevoegdheden van het bestuur van de NV

De kerntaak van het bestuur is het besturen van de NV. Die taak behelst zowel een bevoegdheid om zelfstandig te besturen, zonder de verplichting aandeelhouders daarbij te betrekken, tenzij dat in specifieke gevallen vereist is op grond van de wet of statuten, alsook een verplichting tot behoorlijk en actief bestuur en beheersing van de onderneming.  Onder de bestuurstaak valt onder andere de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beleid, de dagelijkse leiding, het beleid en de strategie, het b...
Lees verder