De vierkaderbenadering van Bolman en Deal

Bolman & Deal (1991) plaatsen leiderschapsgedrag in één van de vier kaders, namelijk (1) structureel, (2) Human Ressource, (3) Politiek of (4) Symbolisch.De leiderschapstijl kan als effectief of ineffectief worden aangemerkt welke afhankelijk is van de gekozen leiderschapstijl in een bepaalde situatie. Onderstaand figuur geeft de vierkaderbenadering weer, gevolgd door een beknopte toelichting van de kaders. Structurele kader In het structurele kader wordt benadrukt dat de leider voor struc...
Lees verder