Wat zijn de grenzen van dienstbaarheid?

In dit artikel worden de grenzen van dienstbaarheid, ofwel de grenzen waarbinnen een professional te werk gaat, beknopt uiteengezet. Het gaat hierbij om het dienstbaarheidsideaal en het betreft hier zekere rechten op grond waarvan afgezien kan worden van professionele bemoeienis. Hierbij zijn zeven legitieme redenen opgesteld waarop professionele bemoeienis geweigerd kan worden. De zeven redenen betreffen als volgt: De eerste redenen zijn de formele redenen, inhoudende dat de professional binn...
Lees verder