Kennisbank Management

Wat zijn de grenzen van dienstbaarheid?

In dit artikel worden de grenzen van dienstbaarheid, ofwel de grenzen waarbinnen een professional te werk gaat, beknopt uiteengezet. Het gaat hierbij om het dienstbaarheidsideaal en het betreft hier zekere rechten op grond waarvan afgezien kan worden van professionele bemoeienis. Hierbij zijn zeven legitieme redenen opgesteld waarop professionele bemoeienis geweigerd kan worden. De zeven redenen betreffen als volgt:

  1. De eerste redenen zijn de formele redenen, inhoudende dat de professional binnen zijn eigen competenties te werk gaat en daarbij niet over de grens gaat van werkzaamheden die buiten zijn werkgebied ligt.

  2. De tweede redenen zijn de inhoudelijke redenen, hierbij gaat het om weigeren van werkzaamheden indien te verwachten is dat deze niet zullen leiden tot een verdere verbetering of handhaving van de cliënt. Dus een professional neemt geen opdracht aan als het geen bijdrage zal leveren.

  3. Praktische redenen zijn redenen tot weigering van professionele bemoeienis doordat er geen tijd of plaats is om de cliënt van dienst te zijn.

  4. De vierde redenen zijn de morele redenen, dit zijn redenen waarbij de wensen van de cliënt van dien aard zijn dat de professional vanuit eigen waarden en normen niet professionele bemoeienis wil aangaan.

  5. Onoplosbare verschillen van inzicht zijn redenen om dienstverlening te weigeren als gevolg van een te groot verschil van mening over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

  6. Persoonlijke redenen zijn redenen die liggen in de persoonlijke sfeer van de professional.

  7. Strikt persoonlijke redenen zijn redenen die gelegen zijn in de persoonlijke sfeer, waarbij de nadruk ligt op elkaar te goed kennen of elkaar niet mogen.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten