Triple E

Geïnspireerd door de Triple P benadering van Elkington, introduceerden Braungart en McDonough (2002) de strategie van de Triple Top Line (TTL), beter bekend als Economy, Ecology and Equity (Triple E). • Economy: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten;• Ecology: het (leef)milieu;• Equity: gelijkwaardigheid tussen mensen, dieren en planten; Beide benaderingen brengen ecologische, economische en sociale factoren in directe en evenwichtige relatie tot elkaar. Een be...
Lees verder