Openmarktverrichtingen

Een openmarktverrichting is een transactie waarbij de centrale bank op eigen initiatief financiële activa, zoals kort- of langlopend overheidspapier, opneemt van of afstaat aan een tegenpartij in de markt.Meest voorkomend zijn de transacties met wederinkoop. Ofwel gaat het daarbij om een zogenaamde repoverrichting, waarbij een effect wordt gekocht of verkocht onder het beding dat de transactie op een afgesproken moment in de toekomst wordt omgekeerd. Ofwel neemt de transactie de vorm aan van ee...
Lees verder