Vier Componenten Model inzake moraliteit van Rest

James Rest (1984) stelt dat Kohlberg een sterke theorie heeft geformuleerd aangaande de ontwikkeling van morele oordeelsstructuren, echter dat deze theorie slechts een deel dekt van hetgeen onder moraliteit kan worden verstaan. Via zijn model vier componenten van moraliteit plaatst hij de theorie van Kohlberg in een omvattender geheel. Rest onderscheidt in zijn model vier componenten van moraliteit. Bij deze componenten gaat het om vier relatief zelfstandige psychologische processen bij individ...
Lees verder

Business Ethics & Corporate Social Responsibility

Een nieuwe tekst voor de nieuwe realiteit: 'Business Ethics & Corporate Social Responsibility' is een cursus voor studenten over de ongekende uitdagingen en turbulentie van het moderne bedrijfsleven en de gevolgen ervan voor mensen over de hele wereld. De auteurs gaan een stap verder dan de Anglo-Amerikaanse focus van bestaande werken. Ze hanteren een verfrissend perspectief zodat studenten de cursus afronden met een breed en reflecterend inzicht in de bedrijfsethiek. Bestel dit boek voor...
Lees verder

Integriteit in de beroepspraktijk

Integriteit staat volop in de belangstelling. Er worden symposia over integriteit georganiseerd, beroepsbeoefenaren worden steeds vaker uitgenodigd voor workshops of trainingen rond het thema en menig organisatie beschikt inmiddels over een code waarin integriteit wordt genoemd als een van de belangrijkste basiswaarden. Volgens sommigen is al die aandacht schromelijk overdreven of zelfs schadelijk - het alsmaar hameren op integriteit zou leiden tot vertraging van besluitvormingsprocessen, verlie...
Lees verder

Judgement in Managerial Decision Making

Gedragskundigen hebben in de laatste 25 jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van de psychologie rond besluitvorming. Bazerman en Moores 'Judgment in Managerial Decision Making' maakt deze kennis beschikbaar voor managers. Ze relateren gedragskundige kennis aan praktische situaties in organisaties. Naast specifieke en wetenschappelijk gegronde handvatten voor een variëteit aan managementbeslissingen doen de auteurs bovendien handreikingen voor algemene besluitvormingsstrategieën. Bestel...
Lees verder

Bedrijfsethiek

Duurzaamheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, leiderschap: het zijn belangrijke kwesties voor bedrijven en organisaties. René ten Bos en Mollie Painter-Morland schetsen in deze inleiding in de bedrijfsethiek een vernieuwend perspectief op deze en andere kwesties. 'Bedrijfsethiek' belicht een waaier aan onderwerpen uit de managementtheorie om deze vervolgens op originele wijze te confronteren met het werk van hedendaagse filosofen. Discussies over de traditionele bedrijfsethische thema...
Lees verder