European Business Environment

'European Business Environment' analyseert en bespreekt het Europese zakenmilieu en zijn impact op zakendoen in Europa. Het boek bestaat uit twee delen: - Deel 1 discussieert over Europese integratie vanuit theoretisch, historisch, organisatorisch en juridisch oogpunt; - Deel 2 concentreert zich op de kernaspecten van binnenlandse markten. De tekst is geïllustreerd met diverse actuele voorbeelden en case studies. Bestel dit boek voor de prijs van €58,50
Lees verder