Fiedlers leiderschapstheorie

Een reeks van onderzoeken in diverse groepen stelde Fiedler (1967, 1978) in staat een complexe en empirische onderbouwde theorie over leiderschap te constitueren. De kern van zijn theorie is dat effectiviteit van een groep bepaald wordt door enerzijds de leiderschapsstijl en anderzijds situatiekenmerken. De leiderschapsstijl bepaalt men door een leidinggevende  te vragen zijn minst gewaardeerde medewerkers te beoordelen. Aldus krijgt men een indruk van de mate waarin de chef de waardering ...
Lees verder

Contingentietheorie van Fiedler

Een theorie over de effectiviteit van leiderschap. Belangrijkste bevinding was dat effectiviteit van leiderschap afhankelijk is van kenmerken van de leider en van de situatie waarin hij optreedt. Verschillende situaties in de mate waarin zij het de leider mogelijk maken om invloed uit te oefenen op een groep. Verschillen worden bepaald door drie factoren: De sfeer binnen het bedrijf De structuur van de taak die door de groep moet worden uitgevoerd Positionele macht, de mate waarin d...
Lees verder