Formele reorganisatieprocessen

Formele reorganisatieprocessen vinden doorgaans plaats onder rechterlijk toezicht en gaan gepaard met openbaarheid en de benoeming van een insolventiefunctionaris, die het vermogen van de vennootschap (mede) beheert. Formele reorganisaties kunnen gepaard gaan met een wettelijke afkoelingsperiode, een periode waarin schuldeisers niet over kunnen gaan tot verhaal. Een dergelijke adempauze is bevorderlijk voor de herstructurering. Bovendien is in formele procedures doorgaans een bepaalde mate van ...
Lees verder