Vitale organisaties

Organisaties zijn levende systemen, die in een zeker evenwicht moeten zijn met de omgeving en met de medewerkers die erin werken. Het is de taak van de manager om een goed evenwicht in die dynamiek te vinden en de menselijke energie optimaal te activeren. 'Vitale organisaties' biedt de lezer een bruikbaar instrument om organisaties te analyseren en vast te stellen aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om een organisatie vitaal te maken en te houden. 'Vitale organisaties' bouwt voort op de e...
Lees verder