Het Harvard-model van Beer

Het Harvard-model van Beer geeft overzichtelijk weer welke factoren mogelijk van invloed zijn op de inrichting van HRM-activiteiten binnen een organisatie. Het model maakt inzichtelijk hoe er vanuit de in- en externe omgeving van een organisatie HRM-beleid wordt geformuleerd met de daarbij behorende HRM-resultaten en langetermijn-consequenties. Het model stelt dan ook dat het HRM-beleid beïnvloed wordt door enerzijds aspecten uit de omgeving zoals kenmerken van het personeelsbestand, strategie e...
Lees verder