HRM Modellen

Het Harvard-model van Beer

Het Harvard-model van Beer geeft overzichtelijk weer welke factoren mogelijk van invloed zijn op de inrichting van HRM-activiteiten binnen een organisatie. Het model maakt inzichtelijk hoe er vanuit de in- en externe omgeving van een organisatie HRM-beleid wordt geformuleerd met de daarbij behorende HRM-resultaten en langetermijn-consequenties. Het model stelt dan ook dat het HRM-beleid beïnvloed wordt door enerzijds aspecten uit de omgeving zoals kenmerken van het personeelsbestand, strategie en marktsituatie, managementfilosofie en arbeidsmarkt et cetera. En anderzijds door de stakeholders rondom of binnen een organisatie zoals het management, medewerkers, overheid, maatschappij en vakbonden. Op basis van de omgevingsfactoren en de belangen van stakeholders wordt het HRM-beleid geformuleerd.

Het model onderscheid een viertal aspecten binnen het HRM-Beleid, namelijk de invloed van medewerkers (invloedsverdeling tussen stakeholders), de human resourcestroom (dit heeft betrekking op de in- door en uitstroom van medewerkers), het beloningssysteem (dit heeft betrekking op het belonen van medewerkers) en werksystemen (dit is een combinatie van taakinhoud, technologie, managementstijl en personeelsbeleid). De voorgenoemde aspecten van HRM-beleidskeuzes hangen met elkaar samen en dienen in overeenstemming te zijn met elkaar. Het HRM-beleid heeft als doel een aantal resultaten te behalen, namelijk betrokkenheid van medewerkers, competentieontwikkeling van medewerkers, congruentie wat betreft eigen doelstellingen en die van de organisatie en de effectiviteit van HRM-activiteiten wat betreft kosten (een goed HRM-beleid heeft kostenreductie tot gevolg). De langetermijn-consequenties van het HRM beleid hebben niet alleen uitkomsten in economische zin tot gevolg, maar ook het welzijn van het individu, de effectiviteit van de organisatie en het maatschappelijke welzijn.
Onderstaand een visuele weergave van het Hardvard-model van Beer.

Harvard

LITERATUUR
Beer, M., Spector, B., Lawrence, P., Mills, D.Q. & Walton, R. (1984). Managing Human Assets. New York, NY: Free Press.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.