Het model van Paauwe voor HRM-beleidsvorming

Het model van Paauwe voor HRM-beleidsvorming is een proces georiënteerd model dat aspecten analyseert die van invloed zijn op de inrichting van het HRM-beleid en de bijbehorende HRM-activiteiten. Het model geeft dus aan welke factoren van invloed zijn op het proces en het resultaat van het HRM-beleid en de HRM-activiteiten. Daarnaast geeft het model condities aan die de speelruimte van stakeholders bij het realiseren van de strategie bepalen. Het model van Paauwe laat zien dat er bepaalde omgevi...
Lees verder