HRM Modellen Strategie

Het model van Paauwe voor HRM-beleidsvorming

Het model van Paauwe voor HRM-beleidsvorming is een proces georiënteerd model dat aspecten analyseert die van invloed zijn op de inrichting van het HRM-beleid en de bijbehorende HRM-activiteiten. Het model geeft dus aan welke factoren van invloed zijn op het proces en het resultaat van het HRM-beleid en de HRM-activiteiten. Daarnaast geeft het model condities aan die de speelruimte van stakeholders bij het realiseren van de strategie bepalen. Het model van Paauwe laat zien dat er bepaalde omgevingsfactoren van invloed zijn op de inrichting van het HRM-beleid. De factoren uit de omgeving en kenmerken van de omgeving bepalen de mate van speelruimte voor een organisatie, waaruit het HRM-beleid vorm gegeven kan worden. De uiteindelijke HRM-resultaten die uit het HRM-Beleid voortvloeien zijn weer van invloed op de omgeving en de speelruimte van de organisatie (feedbackpijlen c,d,e). Vanaf dit punt begint het proces van beleidsvorming en realisatie weer opnieuw. Onderstaand wordt een tabel weergeven met condities die de mate van speelruimte voor een organisatie bepalen met betrekking tot de inrichting van het HRM-beleid.

Condities Speelruimte Speelruimte
  Groot Klein
Marktstructuur Monopoly Polypoly
Competitieve strategie Differentiatie/focus Prijs
Ratio arbeidskosten/totale kosten 0 -0,5 0,5 – 1
Financiële speelruimte Aanwezig Afwezig

Onderstaand het model visueel weergegeven.

Model van Paauwe

In de kolom van de context (omgeving) staan factoren weergeven die van invloed zijn op het HRM-beleid van een organisatie. In het tweede blok wordt de speelruimte van de organisatie bij de vorming van het HRM-beleid weergegeven. De mate van speelruimte wordt bepaald door de conditites die in de bovenstaande tabel is weergeven. De aspecten die het HRM-beleid bepalen binnen de speelruimte zijn de actieve partijen, ideologie en interactie(sociale geloofwaardigheid). Uit de speelruimte vloeit vervolgens weer het HRM-beleid en regelgeving voort. Uit het HRM-beleid en de regelgeving stromen vervolgens feedbackstromingen terug naar de elementen speelruimte en context eerder uit het model. Vanaf dit punt begint het proces van beleidsvorming weer van voor af aan.

LITERATUUR
Paauwe, J. (1991). Limitations to freedom: is there a choice for human resource management? Britisch Journal of Management

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten