Het Stagegateproces

Het innovatieproces bestaat uit een viertal fasen, namelijk, ideegeneratie, selectie, ontwikkeling en diffusie. Het Stategateproces heeft betrekking op de ontwikkelingsfase. Het gaat hier om de activiteiten die vallen onder de ontwikkelingsfase van het innovatieproces. De gedachte achter het Stagegateproces is dat na elk fase wordt bekeken of het zinvol is de ontwikkeling van een innovatie voor te zetten. Na elke stap wordt er dus een go/no go beslissing gemaakt. Innovaties gaan gepaard met geld...
Lees verder