Kennisbank Management

Het Stagegateproces

Het StagegateprocesHet innovatieproces bestaat uit een viertal fasen, namelijk, ideegeneratie, selectie, ontwikkeling en diffusie. Het Stategateproces heeft betrekking op de ontwikkelingsfase. Het gaat hier om de activiteiten die vallen onder de ontwikkelingsfase van het innovatieproces. De gedachte achter het Stagegateproces is dat na elk fase wordt bekeken of het zinvol is de ontwikkeling van een innovatie voor te zetten. Na elke stap wordt er dus een go/no go beslissing gemaakt. Innovaties gaan gepaard met geld, wanneer een organisatie eerder inzicht krijgt in het feit of een innovatie zinvol is of niet levert dit aanzienlijke kostenbesparingen op. Het Stagegateproces onderscheid een viertal fasen, namelijk vooronderzoek, opstellen business case, feitelijke ontwikkeling en testen. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven en worden de vier fasen uiteengezet.

Vooronderzoek: in deze fase wordt het idee globaal beoordeeld op een aantal criteria. Het gaat hier om criteria als is een organisatie in staat om het idee te realiseren tegen acceptabele kosten, wat is de return on investment, hoeveel tijd en geld kost de ontwikkeling, wat vinden klanten van het idee, hoe groot is de markt voor het idee, wie hebben er belangstelling voor het idee, past de innovatie bij de strategie van de organisatie, welke omgevingsaspecten zijn van belang voor de innovatie (demografisch, economische, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch), zijn de benodigde kennis en competenties aanwezig om de innovatie te ontwikkelen en in de markt te zetten en tot slot is het idee technisch haalbaar.

Het opstellen van een business case: in de business case wordt concreet gemaakt en verantwoord wat het project precies inhoudt wat daar voor nodig is, hoeveel tijd dat kost en wat de financiële consequenties zijn.  Tevens worden hier de risico’s in kaart gebracht. Als de uiteindelijke business case goedgekeurd wordt kan de feitelijke ontwikkeling van de innovatie beginnen.

Feitelijke ontwikkeling: in deze fase wordt het idee omgezet in een feitelijk product, dienst of proces etcetera. Er wordt een prototype ontwikkeld en een marketingplan voor de diffusie opgesteld.

Testen: de laatste fase heeft betrekking op het testen van het prototype bij de potentiële doelgroep en is het product op grote schaal te produceren met welke financiële consequenties. Na elke fase wordt zoals eerder al gesteld is een go/no go beslissing genomen. Hierbij wordt tevens bepaald welke middelen er beschikbaar komen voor de volgende ontwikkelfase.

Literatuur
Huizingh, E. (2011). Innovatiemanagement. Pearson Education

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten